Välkommen till Eskilstuna

Kommun: Eskilstuna
Län: Köpenhamns kommun län
Storlek:2975 km2
Folkmängd:Cirka 60200 st

Om orten:

Eskilstuna är en tätort (stad) i Södermanland och centralort i Eskilstuna kommun i Södermanlands län. Genom Eskilstuna rinner Eskilstunaån.
Klicka här för mer information.

Eskilstuna Turistbyrå (Åretruntöppet).
Besöksadress: Rothoffsvillan, Rothoffsparken, Eskilstuna
Postadress: Tullgatan 4, 632 20 ESKILSTUNA.
Tel: 016-710 70 00.
E-post: turism@eskilstuna.nu
För turistinformation besök www.eskilstuna.nu

Evenemang i Eskilstuna med omnejd.

Eskilstuna Sommarfestivalen
2021-07-30 – 2021-07-31 (inställd)

Tuna Park Julmarknad 2021
2021-11-24 – 2021-11-28
2021-12-01 – 2021-12-05

Vilsta Marknad
2021-06-19 – 2021-06-20 (inställd)

Torgdagar i Eskilstuna med omnejd.