Vindelns Vårmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Vindelns Vårmarknad
Ort:
Vindeln
Län:
Västerbottens län
Marknadsdagar:
2023-06-03
Antal knallar/utställare:
60-65
Antal besökande:
Cirka 4-5000
Marknaden hålls för:
23:e gången

Kontakt

Vindelns Vårmarknad
Anders Hagström
Ökbäcksvägen 2 c
922 32 VINDELN

070-6628850

hagstrom@live.se

Övrigt

Begrensat varusortiment

Mer info om Vindeln