Vindelns Julmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Vindelns Julmarknad
Ort:
Vindeln
Län:
Västerbottens län
Information:
Vilande tills vidare
Antal knallar/utställare:
60
Antal besökande:
Cirka 4-5000

e: 24
Marknaden hålls för:
24:e gången

Kontakt

VIF Vindelns Julmarknad

Anders Hagström
Ökbäcksvägen 2 c
922 32 VINDELN

070-3320255 Marcus

info@vindelnsif.se

Övrigt

Begrensat varusortiment

Mer info om Vindeln