Växjö Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Växjö Marknad
Ort:
Växjö
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2021-03-05 – 2021-03-06 (inställd)
2021-10-15 – 2021-10-16
Antal knallar/utställare:
100
Antal besökande:
Cirka 10000/marknad
Marknaden hålls för:
667:e gången

Kontakt

Växjö Vår -Höst
Vrankunge Trädgård,Att Jan-Åke
Vrankunge.Storegård 5
355 97 Växjö

0708-543101,Jan-Åke

vrankungetradgard@gmail.com