Växjö Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Växjö Marknad
Ort:
Växjö
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2023-03-17 – 2023-03-18
2023-10-20 – 2023-10-21
Antal knallar/utställare:
100
Antal besökande:
Cirka 10000/marknad
Marknaden hålls för:
668:e gången

Kontakt

Växjö Vår -Höst
Vrankunge Trädgård,Att Jan-Åke
Vrankunge.Storegård 5
355 97 Växjö

0708-543101,Jan-Åke

vrankungetradgard@gmail.com