Södra Unnaryds månadsmarknad

Allmänt om marknaden

Unnaryd traditionella månadsmarknader,

andra onsdagen i månaden, samt större marknad i Juli.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Södra Unnaryds månadsmarknad
Ort:
Unnaryd
Län:
Hallands län
Marknadsdagar:
2023-01-11 (Med undantag i Januari)
2023-02-08 (Med undantag i Februari)
2023-03-08
2023-04-05 (Undantag i April 1:a onsdagen p.g.a. av Påsken)
2023-05-10
2023-06-14
2023-07-12
2023-08-09
2023-09-13
2023-10-11
2023-11-08
2023-12-13
2024-01-10 (Med undantag i Januari)
2024-02-14 (Med undantag i Februari)
2024-03-13
Antal knallar/utställare:
15-120/mån
Antal besökande:
Cirka 200-7000/m
Öppettider:

kl 8:00 – 12:00

Marknaden startade:
1856
Marknaden hålls för:
167:e gången

Kontakt

Unnaryd månadsmarknad
c/o Kerstin Magnusson
Anneberg Skogshyddan
333 74 Bredaryd

070-5880276 Kerstin

kerstin.magnusson.bredaryd@hotmail.com

Fakta för marknadshandlare

Historik

Marknadstraditionen har varit lagenlig i mer än 150 år i Unnaryd. Innan använde bondefolk kyrkosöndagen för att byta varor, mat eller djur, där ändå alla samlades på ett ställe. Men det passade inte riktigt kyrkan så 1856 bestämdes det att marknaden skulle hållas andra onsdagen i varje månad. Detta gäller fortfarande, även om platsen i byn har ändrats ett antal gånger hittills.

Och så har de årliga traditionella temamarknaderna försvunnit så som Skördetorgdagen i augusti, Slåttertorget i juni, Livdjursmarknaden i mars eller Skinntorget i januari, då det såldes päls av räv, mink, mård eller ekorre.

Ungefär 400-500 knallar kommer till de tio marknaderna under ett år. Den senaste tiden har Unnarydsdagen i samband med julitorgdagen varit en stor succé med många tusen besökare, aktiviteter och musik hela dagen och därmed inneburit en dragkraft för hela kommunen. Uppskattningsvis kommer omkring 10 000 besökare per år till Hylte kommun på grund av Unnaryd torg.