Ulvö Event Ulvödagarna

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Ulvö Event Ulvödagarna
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
15
Antal besökande:
Cirka 1000
Marknaden hålls för:
36:e gången

Kontakt

Ulvö Event Ulvödagarna
c/o UlvöEvent
Ulvö Hamngata 108 B
893 99
ULVÖHAMN

070-2232622

info@ulvodagarna.se

Hemsida

Övrigt

Alltid Första helgen i Augusti