Edsbacka Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Edsbacka Marknad
Ort:
Sollentuna
Län:
Stockholms län
Marknadsdagar:
2023-09-17
Antal knallar/utställare:
150
Antal besökande:
Cirka 15000
Marknaden hålls för:
40:e gången

Kontakt

Turebergs FK
Edsbacka Marknad/Sollentuna
Strandvägen 65
191 35 Sollentuna

Mobil: 073-8145254,Per H. bokning

perH.holmstrom@telia.com