Jul i Torsåker

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Jul i Torsåker
Ort:
Torsåker
Län:
Gävleborgs län
Marknadsdagar:
2023-11-25
Antal knallar/utställare:
Cirka 60
Antal besökande:
Cirka 15000
Öppettider:

Kl-12,00-17,00

Marknaden hålls för:
4:e gången

Kontakt

Krister Ederth

KE Evenemangskonsult AB
S Åsgatan 51
816 30 OCKELBO

070 514 30 30

esevenemang@gmail.com

Hemsida