Tensta Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Tensta Marknad
Ort:
Län:
Typ:
Antal besökande:
Cirka 40000
Marknaden hålls för:
34:e gången

Kontakt

Tensta Marknad
Glad Stad AB
Box 470
114 79
STOCKHOLM

Betsäll info@tenstamarknad.se www.tenstamarknad.se

info@tenstamarknad.se

Hemsida

Övrigt