Älmhults marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Älmhults marknad
Ort:
Älmhult
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2023-04-05
2023-10-04
Antal knallar/utställare:
20-30/marknad
Öppettider:

Kl. 10-18

Marknaden hålls för:
107:e gången
Sista bokningsdag till arrangören:
6 veckor före resp.marknad

Kontakt

Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Anette Andersson
Box 500
343 23 Älmhult

0476-551 60

070-605 3346 Anette

anette.andersson@almhult.se

Hemsida