Älmhults marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Älmhults marknad
Ort:
Älmhult
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2022-04-06
2022-10-05
Antal knallar/utställare:
20-30/marknad
Öppettider:

Kl. 10-18


e: 5
Marknaden hålls för:
105:e gången
Sista anmälningsdag för arrangörer:
6 veckor före resp.marknad

Kontakt

Tekniska Förvaltningen
Anette Andersson
Box 500
343 23 Älmhult

0476-551 60

070-605 3346 Anette

anette.andersson@almhult.se

Hemsida