Älmhults marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Älmhults marknad
Ort:
Älmhult
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2021-04-07 (inställd)
2021-10-06 (inställd)
Antal knallar/utställare:
30-40/markn
Marknaden hålls för:
104:e gången
Sista anmälningsdag för arrangörer:
6 veckor före resp.marknad

Kontakt

Tekniska Förvaltningen
Anette Andersson
Box 500
343 23 Älmhult

0476-551 60

070-605 3346 Anette

anette.andersson@almhult.se

Hemsida