Hemse Stortorg dag

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Hemse Stortorg dag
Ort:
Hemse
Län:
Gotlands län
Marknadsdagar:
2021-10-06
Antal knallar/utställare:
200-250
Antal besökande:
Cirka 10-15000
Marknaden hålls för:
141:a gången

Kontakt

Sudrets Hockey Club
Hemse Stortorgdag
Norrgatan 12
623 50 Hemse

0498-471170

torgdag@sudretshc.se

Hemsida

Övrigt

1:a ons i okt.

Mer info om Hemse