Stenunsunds Månadsmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Stenunsunds Månadsmarknad
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
50
Antal besökande:
Cirka 500
Marknaden hålls för:
34:e gången

Kontakt

Stenunsunds Månadsmarknad
Naim Aslam
Arr. vill att man tele, bokar

0707-315308, Naim

nacollection@hotmail.com

Övrigt

5/1,2/2-2021