S:T Olof Dagen-S:T Olof Byalag

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
S:T Olof Dagen-S:T Olof Byalag
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
15
Antal besökande:
Cirka 800
Marknaden hålls för:
32:a gången

Kontakt

S:T Olof Dagen-S:T Olof Byalag
Leif Gullden
Skolgatan 4
277 40
S:T Olof

0414-607 62 070-7165134

gullden.leif@telia.com

Hemsida

Övrigt

Alltid 29/7.S:t Olof dagen