Sölvesborgs Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Sölvesborgs Marknad
Ort:
Sölvesborg
Län:
Blekinge län
Marknadsdagar:
2023-07-05
2023-10-07
Antal knallar/utställare:
200/90
Antal besökande:
Cirka 6000/4000
Marknaden hålls för:
120:e gången
Sista bokningsdag till arrangören:
För sommar Bokningen öppnar 1 mars 2023.För Hösten Bokningen öppnar 20230801

Kontakt

Sölvesborgs Kommun
Näringslivkontoret
Ann-Louise Bolin
294 80 Sölvesborg

0456816066

Ansök via bokamarknad.se

marknad@solvesborg.se

Hemsida