Skoga Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Skoga Marknad
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
100
Antal besökande:
Cirka 10000
Marknaden hålls för:
221:a gången

Kontakt

Skoga Marknad
ESF:s Marknadskommitte'
Gunnerud 41,att: Johansson
683 61
Ekshärad

0563-40834 070-39 44 729

Övrigt