Skansens marknader

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Skansens marknader
Ort:
Stockholm
Län:
Stockholms län
Marknadsdagar:
2021-04-24 – 2021-04-25 (inställd)
2021-09-30 – 2021-10-02 (inställd)
2021-10-07 – 2021-10-09 (inställd)
Antal knallar/utställare:
32
Antal besökande:
Cirka 25000
Marknaden hålls för:
39:e gången

Kontakt

Skansens vårmarknader

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
STOCKHOLM

Sarah Skinner,08-4428169

Sarah.skinner@skansen.se

Hemsida