Skänninge Marken

Allmänt om marknaden

Skänninge marken är Sveriges största trottoar- och gatumarknad. Nu i IK´s Skeninges regi.
Marknaden är en genuin knallemarknad. Marknadsstånden byggs upp på gator och torg i Skänninges stadskärna samt på den cirka 2 km långa Mjölbygatan. Förutom marknadshandel finns Axels Tivoli på plats.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Skänninge Marken
Ort:
Skänninge
Län:
Östergötlands län
Marknadsdagar:
2022-08-03 – 2022-08-04
Antal knallar/utställare:
550
Antal besökande:
Cirka 120 000
Öppettider:

Ons 11.00 - 24.00. Tors 09.00 - 24.00

Marknaden startade:
År 997
Marknaden hålls för:
1024:e gången

Kontakt

Jan Carlsson

Skeninge IK

Skänninge Marken
Skeninge ik
Box 128
596 23 Skänninge

0730-603020

0730 - 60 30 20

janne@marken.dinstudio.se

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 900 kr/3 lpm. Livsmedelstillägg 1 000 kr per försäljningsställe. Elström ingår i alla platser.
Tidigare års försäljare erhåller inbjudan.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda senast den 15 mars och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas senast den 30 maj.
Erhållen marknadsplats skall intagas senast kl. 10.00 första marknadsdagen.

Övrigt

Skriftlig beställning.

Mer info om Skänninge