Skälby Höstmarknad

Allmänt om marknaden

Marknaden är en skördemarknad med knallar och underhållning för alla åldrar.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Skälby Höstmarknad
Ort:
Skälby
Län:
Stockholms län
Information:
2022 finns inget planerat för vidare info. kontakta Bygdegården
Antal knallar/utställare:
C:a 90
Antal besökande:
Cirka 10000
Öppettider:

10.00 - 16.00

Marknaden startade:
År 1983

e: 39
Marknaden hålls för:
39:e gången

Kontakt

Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening

Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening
Skälby Höstmarknad

Skälbygårdsväg 20
175 68 JÄRFÄLLA

hostmarknad@skalbygard.se

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 400 kr per 3-m modul. Elkostnad 100 kr.
Tidigare års försäljare erhåller inbjudan.

Din platsansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 augusti och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen .
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas enligt bekräftelse om marknadsplats och senast den 3 augusti.
Erhållen marknadsplats skall intagas senast kl 09.30 marknadsdagen.

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending