Sala Sätra Brunn Julmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Sala Sätra Brunn Julmarknad
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
60
Antal besökande:
Cirka 3500
Marknaden hålls för:
18:e gången

Kontakt

Sala Sätra Brunn Julmarknad
Sätrabrunn
Hälsobrunn
733 95
SALA

0224-54600

info@satrabrunn.se

Hemsida

Övrigt