Säffle Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Säffle Marknad
Ort:
Säffle
Län:
Värmlands län
Marknadsdagar:
2023-05-13
2023-09-29 (2023 endast 1 dag)
Antal knallar/utställare:
250
Antal besökande:
Cirka 40-45000
Sista bokningsdag till arrangören:
https://www.bokamarknad.se för info.

Kontakt

Säffle Marknad

Sveavägen 1A
661 41 Säffle

0533-14410

Mobil: 070-8742916

All Bokning via bokamarknad.se

safflemarknad@gmail.com