Ryds Marknad

Allmänt om marknaden

  1. Ryds vårmarknad
  2. Lördag  6 maj
  3. Ryds höstmarknad
  4. Lördag      15 september
  5.  central plats i Ryd!

Ryd Kampen flyttar marknaden till Torget i Ryd med del av länsväg 648 (mot Ringamåla) avstängd. Detta kommer att medföra en del problem främst för busstrafiken samt trafikanter mot/från Ringamåla som får finna sig i tillfälliga omdirigeringar.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Ryds Marknad
Ort:
Ryd
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2023-05-06
2023-09-15 (obs datum)

Kontakt

Ryds Marknad
Ryd Kampen
Lindvägen 1
362 56 Ryd


0705481412 Christer

Anmälan tele el. via Email

rydsmarknad+boka@gmail.com

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Välkommen till RydsMarknad, Tingsryds kommun

Vi bryter inte en gammal tradition
Redan på 1700-talet hölls marknad i Ryd (Almundsryd) varje år. I 1861 års almanacka står det att en marknad i Ryd var utsatt att hållas den 30 april och en den 13 september. Med tiden ändrades datumen av praktiska skäl men marknadsdagarna ligger ännu nära de ursprungliga datumen.
Från och med höstmarknaden 2022 är det RydKampen som är arrangör och ser till att allt praktiskt fungerar. Höstmarknaden 2022 var ett bra test och vi känner nu att vi kan utveckla konceptet ytterligare.
Ny marknadsplats
Det är numera Ryds torg som är centrum för marknaden. Vi ska nyttja torgytan maximalt och sedan även länsväg 648, som gatan längs med torget heter. Det blir med andra ord en relativt kompakt marknadsyta vilket gör folklivet och upplevelsen bättre.
Anmälan
Glöm inte att anmäla dig/ditt företag till Ryds vårmarknad den 6 maj!