Ryds Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Ryds Marknad
Ort:
Ryd
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2023-05-06
2023-09-16
Antal knallar/utställare:
:e

Kontakt

Ryds Marknad
Ryd Kampen
Lindvägen 1
362 56 Ryd


0705481412 Christer

Anmälan tele el. via Email

rydsmarknad+boka@gmail.com

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

  1. Ryds vårmarknad
  2. Lördag  6 maj
  3. Ryds höstmarknad
  4. Lördag      16 september
  5.  central plats i Ryd!

Ryd Kampen flyttar marknaden till Torget i Ryd med del av länsväg 648 (mot Ringamåla) avstängd. Detta kommer att medföra en del problem främst för busstrafiken samt trafikanter mot/från Ringamåla som får finna sig i tillfälliga omdirigeringar.