Röda Korset

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Röda Korset
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
70-80
Antal besökande:
Cirka 3-4000
Marknaden hålls för:
47:e gången

Kontakt

Röda Korset
Regna Marknad,Thord Petersson
Hasselstigen 8
643 99
FINSPÅNG

regnamarken@gmail.com 0122-72266

regnamarken@gmail.com

Övrigt

Alltid 4:e Lö i Aug.