Nysockenmarknaden

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Nysockenmarknaden
Ort:
Stöllet
Län:
Värmlands län
Information:
Marknaden nerlagd.
Antal knallar/utställare:
30-40
Antal besökande:
Cirka 2000
Marknaden hålls för:
40:e gången

Kontakt

Karin Rehn

Norra Ny Marknadsförening

Nysockenmarknaden
Norra Nya Marknadsf;reningen
Skogsvägen 3
782 75 MALUNGSFORS

Mobiltele: 070 -204 58 96

rehn58@hotmail.com