Norråkers /Övre Tåsjödalens framtidsför.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Norråkers /Övre Tåsjödalens framtidsför.
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
20-30
Antal besökande:
Cirka 5-700
Marknaden hålls för:
18:e gången

Kontakt

Norråkers /Övre Tåsjödalens framtidsför.
Ida Collin
Borgavägen 2
833 91
NORRÅKER

0706-602609 Ida 076-7751486 Idéstugan

framtidnorraker@gmail.com

Hemsida

Övrigt