Noramarken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Noramarken
Ort:
Nora
Län:
Örebro län
Marknadsdagar:
2023-08-26 – 2023-08-27
Antal knallar/utställare:
300
Antal besökande:
Cirka 30-40000
Öppettider:

Marknadens öppettider
Lördag 26 augusti 08.00 – 18.00
Söndag 27 augusti 9.30 – 16.00
Tivoli
Fredag 18.00 – 24.00
Lördag 10.00 – 01.00
Söndag 10.00 – ca 17.00

Flyg helikopter
lördag kl 11-18
och söndag kl 11-16.

Kontakt

Klara Sandberg

Nora Marken
Nora Köpmannaförening
Rådstugugatan 21
713 31 Nora

070-7366751

Frågor besvaras ,Måndag och torsdag 16.00 - 18.00

info@noramarken.se

Hemsida