Nora julmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Nora julmarknad
Ort:
Nora
Län:
Örebro län
Marknadsdagar:
2023-12-09 – 2023-12-10
Antal knallar/utställare:
120
Antal besökande:
Cirka 10000
Marknaden hålls för:
30:e gången
Sista bokningsdag till arrangören:
10/10.

Kontakt

Nora Julmarknad
Nora turistbyrå
Stationshuset
713 31 Nora

0587-81120

info@nora.se

Hemsida