Nora julmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Nora julmarknad
Ort:
Nora
Län:
Örebro län
Marknadsdagar:
2022-12-03 – 2022-12-04
Antal knallar/utställare:
120
Antal besökande:
Cirka 10000

e: 28
Marknaden hålls för:
28:e gången
Sista anmälningsdag för arrangörer:
10/10.

Kontakt

Nora Julmarknad
Nora turistbyrå
Stationshuset
713 31 Nora

0587-811 20

info@nora.se

Hemsida