Mullhytte hantverksdag

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Mullhytte hantverksdag
Ort:
Mullhyttan
Län:
Örebro län
Marknadsdagar:
2023-07-16
Antal knallar/utställare:
140
Antal besökande:
Cirka 15000
Öppettider:

Hantverksdag söndagen Kl.10,00-16,00 Endast hantverk ätbart

Marknaden hålls för:
51:a gången

Kontakt

Berit Palmér

Mullhytte Bygdef/Idrottsförening

Mullhyttemarken

Löfåsen, c/o Berith Palmér
716 94 Mullhyttan

070-6768395 Berith Palmér0585-40404

070 - 676 83 95

berith.palmer@telia.com

Hemsida