Mölltorps Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Mölltorps Marknad
Ort:
Mölltorp
Län:
Västra Götalands län
Information:
Vilande tills vidare
Antal knallar/utställare:
17-28
Antal besökande:
Cirka 400-1000

e: 39
Marknaden hålls för:
39:e gången

Kontakt

Mölltorps Marknad/Hembygdsförening
Britta Axelsson
Trälket 7
546 92 Mölltorp

0505-305 090738-795667

britta.axelsson2@gmail.com