Medeltidsveckan på Gotland

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Medeltidsveckan på Gotland
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
170
Antal besökande:
Cirka 200 000
Marknaden hålls för:
38:e gången

Kontakt

Medeltidsveckan på Gotland
Stiftelsen Medeltidsveckan
Strandgatan 14
621 56
Visby

0498-291070 0498-247980,fax

marknad@medeltidsveckan.se

Hemsida

Övrigt

alltid vecka 32,OBS ! Medelid.