Vårmarknad i Lyckåparken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Vårmarknad i Lyckåparken
Ort:
Lyckeby
Län:
Blekinge län
Marknadsdagar:
2023-04-01
Antal knallar/utställare:
125
Antal besökande:
Cirka 15000
Öppettider:

Kl.09,00-16,00

Marknaden hålls för:
20:e gången

Kontakt

Marknadsrådet i Lyckeby
c/o Johan Törnström
Axel W Anderssonväg 13 B
371 62 LYCKEBY

070-5303260

Johan.Tornstrom@affarsverken.se

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

 Mitt i  Lyckeby Centrum. 

Övrigt

KL 9.00-16.00

Mer info om Lyckeby