Malmö Christmas

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Malmö Christmas
Ort:
Malmö
Län:
Skåne län
Marknadsdagar:
2021-12-09 – 2021-12-12 (preliminärt)
2021-12-16 – 2021-12-23 (preliminärt)
Marknaden hålls för:
6:e gången

Kontakt

Anders

För vidare info ring Malmö kommun

Fakta för marknadshandlare

Gustav Adolfs torg S.Tullgatan