Malma Marken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Malma Marken
Ort:
Malmköping
Län:
Södermanlands län
Marknadsdagar:
2023-07-28 – 2023-07-30
Antal knallar/utställare:
334
Antal besökande:
Cirka 65000
Marknaden hålls för:
46:e gången
Sista anmälningsdag för arrangörer:
Snarast.

Kontakt

Malmköpings IF

Bjurängsvägen 2
642 60 Malmköping

0157-20660,tid.kl 07,30-11,30 ,073-6444414,Jenny

070-5402773 Gustav

malmamarken@gmail.com

Hemsida

Övrigt

Endast skriftl.beställning

Mer info om Malmköping