LudvikaMarknad Föreningsalliansen

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
LudvikaMarknad Föreningsalliansen
Ort:
Ludvika
Län:
Dalarnas län
Typ:
Antal knallar/utställare:
175-200
Antal besökande:
Cirka 50000
Marknaden hålls för:
45:e gången

Kontakt

LudvikaMarknad Föreningsalliansen
Ludvika HF,Leif Svensson


Ludvika

070-5872770 Leif Via E-post

marknad@ludvikamarknad.com

Hemsida