Ludvika torghandel

Allmänt om marknaden

Torghandel

I Ludvika finns två torg för torghandel. Det är Garvarn s torg i centrum vid korsningen Eriksgatan—Storgatan och Marnäs torg.

Försäljningen får börja dagligen från måndag till lördag klockan 9:00 och pågå till klockan 23:00. Försäljningsverksamhet som kan uppfattas som störande på grund av hög ljudvolym får, av hänsyn till de kringboende, inte pågå längre än till klockan 21:00.

Försäljare får inte lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare än en timme före fastställd försäljningstid.

Vill du boka plats ring 0240-860 00.

Undantag

Vid större publikarrangemang på torgen kan Ludvika kommun besluta att försäljningen ska ställas in eller ske vid andra tider. När exempelvis ”Ludvikafesten” anordnas stängs Garvarns torg av för all försäljning.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Ludvika torghandel
Ort:
Ludvika
Län:
Dalarnas län
Typ:
Torgdagar:
Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar, Fredagar, Lördagar

Kontakt

Kontakta oss
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

0240-86000

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

 

Mobila livsmedelsanläggningar

Livsmedelsföretag som bedriver verksamhet i mobila anläggningar, till exempel fordon eller tält, ska som andra verksamheter registreras alternativt godkännas. Detta görs i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. Med en registrerad mobil anläggning kan man sedan besöka andra kommuner, EU- länder samt EES- länder utan att där lämna in en anmälan om registrering.

Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning ska vid kontroll kunna visa upp för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har registrerats eller godkänts.