Lönn Marknadskonsult

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Lönn Marknadskonsult
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
115
Antal besökande:
Cirka 100000/3 daga
Marknaden hålls för:
62:a gången

Kontakt

Lönn Marknadskonsult
Att: Anders Lönn Fallens dagar
Västra vägen 4
468 34
Vargön

0707-351775

lonn.marknad@telia.com

Övrigt

Sveriges Äldsta stadsfest