Broby marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Broby marknad
Ort:
Broby
Län:
Skåne län
Marknadsdagar:
2022-06-04
2022-09-03
Antal knallar/utställare:
200
Antal besökande:
Cirka 7500/marknad

e: 48
Marknaden hålls för:
248:e gången

Kontakt

Lions Club Ö. Göinge

Box 12
280 60 Broby

0768-229925

brobymarknad@gmail.com

Hemsida