Lindemarken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Lindemarken
Ort:
Lindesberg
Län:
Örebro län
Marknadsdagar:
2023-09-22
Antal knallar/utställare:
300-350
Antal besökande:
Cirka 20-30000
Marknaden hålls för:
174:e gången
Sista bokningsdag till arrangören:
15/5,

Kontakt

Lions Club Lindesberg

Bättringsvägen 1C
711 35 Lindesberg

0581-10270

070-2813093,Bengt Göran

lions.lindesberg@telia.com