Husbyfjöls Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Husbyfjöls Marknad
Ort:
Borensberg
Län:
Östergötlands län
Marknadsdagar:
2021-09-04 (inställd)
2022-09-03
Antal knallar/utställare:
350
Antal besökande:
Cirka 50000
Marknaden hålls för:
64:e gången

Kontakt

Lions Club
Husbyfjöls Marknad
Box 99
590 30 Borensberg

070-6886572, Maj-Sept.Skriftligt eller E mail

lionshusbyfjol@hotmail.com

Hemsida