Husbyfjöls Marknad

Allmänt om marknaden

Anmälan önskas via denna länk http://www.lionsborensberg.se/anmalan-till-husbyfjols-marknad-2023/

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Husbyfjöls Marknad
Ort:
Borensberg
Län:
Östergötlands län
Marknadsdagar:
2023-09-02
Antal knallar/utställare:
Ca 250
Antal besökande:
Cirka 40-50000
Marknaden hålls för:
67:e gången
Sista bokningsdag till arrangören:
31/5,

Kontakt

Lions Club Borensberg,
c/o Roney Petersson,
Sågarhem 28
591 77 Borensberg

070-6886572 maj-sept.

marknad@lionsborensberg.se

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Stormarknad i Borensberg, HUSBYFJÖLS MARKNAD sedan slutet av 50-talet med c: a 40 000 besökare. Diskhyra inkl. el 600: – lösplats inkl. el 500: – Minimihyra 3 meter 500: -. Demonstrationsplats ej tillåtet. Försäljning av vapenattrapper stinkbomber, snöre på burk, pyrotekniska artiklar, ärt rör etcetera tillåtes ej. All försäljning av mat och dryck är såld med ensamrätt. Vädret råder vi ej över, ingen återbetalning vid dålig väderlek. Anmälan om deltagande, skriftligen till e-mail: marknad@lionsborensberg.se senast 1 juni. Alla ansökningar besvaras skriftligen. Ni får erforderliga uppgifter med karta över platserna, där vi anger ert blivande platsnummer. Vi förbehåller oss rätten att ändra platser och bestämma över sortiment. Vi följer svensk marknadshandels rekommendationer. Sista inbetalningsdag är 1 juli för att er plats skall finnas reserverad marknadsdagen. (Är det ej betalt går platserna ut på försäljning.) Marknadsbankgiro 922–5988. Tel. Maj-Sept. 070–6886572 E-mail: lionshusbyfjol@hotmail.com.

Postadress: Lions Club Borensberg, c/o Roney Petersson, Sågarhem 28, 591 77 Borensberg

VÄLKOMNA!

Övrigt

Information och intresseanmälan till Husbyfjöls marknad 2 september 2023

 

Husbyfjöls marknad i Borensberg startade 1958och har sedan dess bjudit in besökare och knallar till folkfest första lördagen i september. Marknaden besöks av ca 40 000 personer. Husbyfjölsmarknad drivs av Lions Club i Borensberg som arbetar helt ideellt med marknaden. Inga löner eller administrationsavgifter till Cluben. 100% av vinsten går till välgörande ändamål och stipendium, lokalt, nationellt samt internationellt med syfte att göra livet lite bättre för människor.

Vi önskar alla våra kunder varmt välkomna

Du kommer få en bekräftelse att din ansökan är skickad till oss.

När vi har mottagit din anmälan och registrerat din anmälan i vår databas meddelar vi dig via mail att du är anmäld till Husbyfjöls marknad 2023.

I början av juli kommer du få en faktura med tillhörande information om din placering på marknaden samt regler för marknaden. Vi följer Marknadsarrangörers Förening (MAF) rekommendationer och bestämmelser.

Vi måste ha din anmälan senast 31 maj.
Anmälan efter 31 maj står automatiskt i kö för återbudsplatser. Återbud fördelas fram till och med 15 augusti. Vid tilldelad återbudsplats får du en faktura med tillhörande information. Ingen försäljning av platser under marknadsdagen.

Varmt välkommen till Husbyfjöls marknad 2023

Lions Club

Borensberg

Telefon: 0706-88 65 72
E-post: lionshusbyfjol@hotmail.com
Hemsida: www.lionsborensberg.se

Gå in på nedan länk för din ansökan .

Information och intresseanmälan till Husbyfjöls marknad 2 september 2023 | Lions Club Borensberg (lionsborensberg.se)

Mer info om Borensberg