Linneryds Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Linneryds Marknad
Ort:
Linneryd
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2023-09-30
Antal knallar/utställare:
75
Antal besökande:
Cirka 4-5000
Marknaden hålls för:
327:e gången
Sista bokningsdag till arrangören:
15/9.

Kontakt

Linneryds hembygdsförening
Mats Karlsson
Obbetorp
362 97 Linneryd

Mobil: 070-534 2075

obbetorp@gmail.com

Hemsida

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending

Övrigt

Alltid sista Lö. i september

Mer info om Linneryd