Linneryds Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Linneryds Marknad
Ort:
Linneryd
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2021-09-25
Antal knallar/utställare:
75
Antal besökande:
Cirka 2800
Marknaden hålls för:
324:e gången

Kontakt

Linneryds hembygdsförening
Mats Karlsson
Obbetorp
362 97 Linneryd

0477-42075070-534 2075

obbetorp@gmail.com

Hemsida

Övrigt

Alltid sista Lö. i september

Mer info om Linneryd