Lammhults Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Lammhults Marknad
Ort:
Lammhult
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2023-06-17
Antal knallar/utställare:
25-30
Antal besökande:
Cirka 1000
Marknaden hålls för:
47:e gången

Kontakt

Lions Club Lammhult

Lammhults Marknad
Lions Club Lamhult
Bokvägen 4
360 30 Lammhult

070-324 45 00, Göran Alserin

070-3991174,Krister Yngvesson

goran.alserin@gmail.com