Lammhults Marknad

Allmänt om marknaden

Vill Du ha uppgift om evenemanget/marknadens öppettider, program, boka marknadsplats eller ha andra uppgifter om evenemanget/marknaden kontakta arrangören.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Lammhults Marknad
Ort:
Lammhult
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2022-06-18
Antal knallar/utställare:
25-30
Antal besökande:
Cirka 1000

e: 45
Marknaden hålls för:
45:e gången

Kontakt

Lions Clu´b Lammhult

Lammhults Marknad
Lions Club Lamhult
Bokvägen 4
360 30 Lammhult

070-324 45 00, Göran Alserin

070-3991174,Krister Yngvesson

goran.alserin@gmail.com