Lammhults Loppmarknad

Allmänt om marknaden

Vill Du ha uppgift om evenemanget/marknadens öppettider, program, boka marknadsplats eller ha andra uppgifter om evenemanget/marknaden kontakta arrangören.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Lammhults Loppmarknad
Ort:
Län:
Antal knallar/utställare:
25-30
Antal besökande:
Cirka 1000
Marknaden hålls för:
45:e gången

Kontakt

Lions Club Lammhult

Lammhults Loppmarknad
Lions Club Lamhult
Bokvägen 4
360 30
Lammhult

070-324 45 00, Göran Alserin 070-3991174,Krister Yngvesson

070 - 324 45 00

goran.alserin@gmail.com

Övrigt