Svenstavik ”Älghälga” marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Svenstavik ”Älghälga” marknad
Ort:
Svenstavik
Län:
Jämtlands län
Marknadsdagar:
2023-08-25 – 2023-08-26
Antal knallar/utställare:
40
Antal besökande:
Cirka 4000
Marknaden hålls för:
32:a gången
Sista anmälningsdag för arrangörer:
15/8.

Kontakt

Kurt Johnsson,ICA-Supermarket
''Älghälga''
Box 63
840 40 Svenstavik

070-5245035

kurt.johnsson@supermarket.ica.se