Kurt Johnsson,ICA-Supermarket

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Kurt Johnsson,ICA-Supermarket
Ort:
Svenstavik
Län:
Jämtlands län
Typ:
Antal knallar/utställare:
40
Antal besökande:
Cirka 4000
Marknaden hålls för:
30:e gången

Kontakt

Kurt Johnsson,ICA-Supermarket
''Älghälga''
Box 63
840 40
Svenstavik

070-5245035

kurt.johnsson@supermarket.ica.se