Svenstavik ”Älghälga” marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Svenstavik ”Älghälga” marknad
Ort:
Svenstavik
Län:
Jämtlands län
Marknadsdagar:
2022-09-02 – 2022-09-03
Antal knallar/utställare:
40
Antal besökande:
Cirka 4000

e: 30
Marknaden hålls för:
30:e gången
Sista anmälningsdag för arrangörer:
15/8.

Kontakt

Kurt Johnsson,ICA-Supermarket
''Älghälga''
Box 63
840 40 Svenstavik

070-5245035

kurt.johnsson@supermarket.ica.se