Kristinehamns Marknad

Allmänt om marknaden

Kristinehamn har enligt tradition en marknad på våren och en på hösten:

  • Vårmarknad: andra onsdagen i april
  • Höstmarknad: andra onsdagen i oktober

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Kristinehamns Marknad
Ort:
Kristinehamn
Län:
Värmlands län
Marknadsdagar:
2022-04-13
2022-10-12
Antal knallar/utställare:
100

Kontakt

Kristinehamn Vår/Höstmarknad
Monica Söderlund
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn

0550-858 65.tel.tid 09,30-1130

monica.soderlund@kristinehamn.se

Fakta för marknadshandlare

 

Övrigt

Alltid 2:ons,April,2:a Ons,okt

Mer info om Kristinehamn