Katrineholms Marknad

Allmänt om marknaden

Marknadshandel och Peter Pans Tivoli i Katrineholms centrum.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Katrineholms Marknad
Ort:
Katrineholm
Län:
Södermanlands län
Marknadsdagar:
2023-05-12 – 2023-05-13
Antal knallar/utställare:
80-100
Antal besökande:
Cirka 10-15000
Öppettider:

Fre 10.00 - 20.00. Lör 10.00 - 16.00

Marknaden startade:
1983
Marknaden hålls för:
41:a gången
Sista bokningsdag till arrangören:
3/5.

Kontakt

Anders Holmgren

Katrineholms Marknad
c/o Anders Holmgren
Sjölandsvägen 28
641 53 Katrineholm

Anders 0708 - 40 42 78

katrineholmmarknad@outlook.com

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 500 kr/3-lpm. El tillkommer vid behov.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda snarast och senast den 1 april och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas senast 16 maj.
Erhållen marknadsplats skall intas senast kl. 08.00 första marknadsdagen.