Karnevalskommitte

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Karnevalskommitte
Ort:
Hammarkullen
Län:
Västra Götalands län
Typ:
Antal knallar/utställare:
:e
Marknaden hålls för:
70000:e gången

Kontakt

Karnevalskommitte
n

Bredfjällsgatan 28
424 35

Angered All kontakt via e post

5

Hemsida