Karl-Oskardagarna Stadsfestival

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Karl-Oskardagarna Stadsfestival
Ort:
Växjö
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2023-08-18 – 2023-08-20
Antal knallar/utställare:
50-70
Antal besökande:
Cirka 50000/dag
Marknaden hålls för:
39:e gången
Sista anmälningsdag för arrangörer:
1/5

Kontakt

Evenemangsprojektledare

Karl-Oskardagarna
Växjö Citysamverkan AB
Nygatan 19 a
352 31 Växjö

marknad@vaxjocity.com

karloskar@vaxjocity.com

Hemsida