Brunskogs Julmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Brunskogs Julmarknad
Ort:
Brunskog
Län:
Värmlands län
Antal knallar/utställare:
130-140
Antal besökande:
Cirka 5000
Marknaden hålls för:
33:e gången

Kontakt

Brunskogs Husmoderförening

Julmarknad i Brunskog

Skutboudden
671 94 BRUNSKOG

0570-522 08

info@gammelvala.se

Hemsida

Övrigt

Julmarknad i Brunskog

Mer info om Brunskog