Holmsveden westendagen

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Holmsveden westendagen
Ort:
Holmsveden
Län:
Gävleborgs län
Antal knallar/utställare:
34
Marknaden hålls för:
35:e gången

Kontakt

Holmsvedenbygdens Intresseförening
''Westerndagen''
Skolbacken 13
823 92 Holmsveden

0270-428333070-5365033

holmsveden@soderhamn.se

Hemsida

Övrigt

öppettider: 10.00 -18.00

Mer info om Holmsveden