Holje Marknad 2023

Allmänt om marknaden

Marknadsplats
Marknadsplatsen är belägen i centrala Olofström på en plats som kallas Dannfältet. Fråga Dig fram när Du kommer till Olofström, alla vet var det ligger.

Öppettider
Fredag 16/6, kl. 16:00-01:00
Lördag 17/6 kl. 10:00-01:00
Söndag 18/6 kl. 10:00-18:00.

Entré
Entré: ”1 kr ”.

Varusortiment
Försäljning av andra varor än de som uppgivits i platsanmälan får ej ske.

Förbjudna varor
All försäljning av slangbellor, ärtrör, ärtpistoler, knivar, stinkbomber, serpentinspray eller liknande/jämförbara artiklar airguns mm eller annat som bedöms för ordningen störande är förbjuden.

Livsmedel
Den som saluför eller serverar livsmedel erinras om att ha gällande tillstånd. Kontakta i förekommande fall Miljöförbundet Blekinge Väst. Tel. 0456-816 000 eller www.miljovastvast.se. Livsmedelsförsäljare hänvisas till marknadskontoret på marknadsplatsen vid ankomst till marknaden för information om särskilda behovsutrymmen.

Informationskrav
Det åligger samtliga försäljare att i anslutning till försäljningsplatsen ha en för allmänheten väl synlig information med försäljarens namn, adress och telefonnummer enligt lagen om tillfällig försäljning (1990:1183).

El
El finns framdragen till flera punkter inom marknadsområdet. Det åligger den som önskar använda el att själv hålla sig med förlängningssladd och dylikt samt lampor för att kunna bruka el. 1 uttag för 1 000W/220 V kostnad 100 kronor. Elbehov därutöver skall särskilt anmälas till marknadsarrangören och en extra kostnad uttages härför.

Husvagnar
Husvagnar får ej införas på marknadsområdet utan att tillstånd därtill erhållits av marknadskontorets personal, vilken även anvisar plats för vagnen i mån av tillgänglig plats. El till husvagnar tillhandahålls ej.

Hygien
För försäljarnas personliga hygien har tvättnings- och duschmöjligheter ordnats i den närbelägna Idrottshallen vid vissa tidpunkter. Information härom ges av personalen i marknadskontorets vagn.

Toalett
Toaletter finns utplacerade inom marknadsområdet.

Vatten
Färskvatten, drickbart, finns indraget inom marknadsområdet.

Marknadsstånd
Finns fasta stånd om 3 meter samt plats för egna stånd (Lösmeter) 3 löpmeter x 4,5 meter djupa.

Bil bakom
För att få ha bil i anslutning till försäljningsplatsen kvävs att bilen får plats inom den förhyrda ytan och att den förhyrda platsbredden ej understiger 6 meter. Från fordon eller släpfordon utskjutande delar får ej inkräkta på av annan förhyrd plats eller på marknadsområdet i övrigt.

Telefon
Holje Marknad 0706-24 80 55
Marknadskansliet mån-fre kl. 15-18 under tiden 6/5-31/5 Tel. 0706 24 80 55.

Anmälan
Anmäl Din ankomst på marknadskontoret vid södra ingången. Personal där anvisar Dig plats och lämnar Dig upplysningar.

VIKTIGT!!!
BETALD PLATS SKALL VARA INTAGEN SENAST KL. 10:00 LÖRDAGEN DEN 1/6, I ANNAT FALL SÄLJES PLATSEN TILL NÅGON ANNAN.

VÄLKOMNA ATT PROVA FÖRSÄLJNINGSLYCKAN PÅ HOLJE MARKNAD

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Holje Marknad 2023
Ort:
Olofström
Län:
Blekinge län
Marknadsdagar:
2023-06-16 – 2023-06-18
Antal knallar/utställare:
350
Antal besökande:
Cirka 35000
Öppettider:

Fredag 16/6, kl. 16:00-01:00
Lördag 17/6 kl. 10:00-01:00
Söndag 18/6 kl. 10:00-18:00.

Marknaden hålls för:
59:e gången

Kontakt

Holje Marknad 2023
Gunnebovägen 7
293 39 Olofström

Marknadskansliets öppettider 15 maj-15 Juni

Mobil: 070-6248055

karlevert41@hotmail.com

Hemsida