Hököns Loppmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Hököns Loppmarknad
Ort:
Hökön
Län:
Skåne län
Marknadsdagar:
2023-07-02
Antal knallar/utställare:
50
Antal besökande:
Cirka 4000
Marknaden hålls för:
33:e gången

Kontakt

Hököns Intresseförening

All korrespondens via e post

hokon@hokon.se

Hemsida

Övrigt

Kl.10 00-17 00.

Mer info om Hökön